Kontakt

SIEDZIBA FIRMY:
PREMESSO
ul. Jana Pawła II 68
42-300 Myszków
NIP: 577-193-74-57
tel. 798 540 405
mail: biuro@premesso.pl

 

NUMER KONTA BANKOWEGO:
70 1910 1048 2616 6221 2071 0001

formularz kontaktowy


Klauzula informacyjna zgodna z RODO

W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec klientów oraz współpracowników. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest: PREMESSO Michał Słabosz ul. Jana Pawła II 68 42-300 Myszków tel. 798 540 405

2. Z Administratorem można się kontaktować, za pomocą poczty tradycyjnej lub na adres email: biuro@premesso.pl

3. Celem zbierania danych jest:
a. zawieranie i realizacja umów lub prowadzenie innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zamówień, realizacji płatności)
b. w celu przygotowywania ofert i udzielania na nie odpowiedzi, prowadzenia negocjacji warunków umowy, uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów, oraz w innych celach, prawnie uzasadnionych - na podstawie art. 6 akapit 1 RODO, (w tradycyjnej wersji papierowej i elektronicznej)

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.)

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonanie umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane na okres 10 lat, licząc od dnia, w którym została wykonana usługa.

Wersja do pobrania: Klauzula informacyjna zgodna z RODO.

Facebook Premesso.pl